​​Sanat, insanın duygu, düşünce ve hayallerini, somut ve soyut malzemelerle yaratıcı gücünü kullanarak kişiyi etkileyecek biçimde anlatmasıdır. Güzel sanatlar  ise insanların, dış dünyaya yönelik duygu, düşünce ve izlenimlerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi unsurlarla karşıya aktarması; edebiyat, müzik, resim, heykel, mimari ve tiyatro gibi faaliyetlerle  insanda coşku ve hayranlık uyandırmasıdır. Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır.

​Ülkemizin en doğusunda sanat ve kültür anlamında verimli bir coğrafyada bulunan serhat şehri Iğdır’da kurulmuş genç üniversitemizin bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bizler de yukarıdaki ilkeler doğrultusunda; ülkemizin geleceği gençlerimizi meslek hayatlarına hazırlayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genç bir fakülte olmamız nedeniyle, tecrübeli genç akademisyenlerden oluşan akademik kadromuzun dinamizmi ile sizleri mesleki alanda yetkin ve etik değerlerle donanmış bir şekilde geleceğe, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür bireyler olarak hazırlamayı hedefliyoruz.

​Resim, Müzikoloji ve Geleneksel Türk Sanatları gibi yaratıcı alanlarda eğitim verilerek, nitelikli üretim yapacak bilgi ve donanıma sahip elemanların yetiştirilmesi hedefiyle kurulan Fakültemizde şimdilik üç temel bölüm bulunmaktadır. Evrensel düşünce ve değerlere sahip, sorunlara analitik yaklaşabilen, insan ve topluma öncelik veren, yaratıcı ve yenilikçi ürünler tasarlayarak bilgisayar ve enformasyon teknolojilerini tasarım süreçlerine uygulayabilen, mesleki sorumluluk ve özgüvene sahip bireyler yetiştirmek ise fakültemizin en büyük arzusudur. Üniversitemizin dinamik birikimi ile Fakültemiz programları bu bilgi ve birikimi pratiğe aktarmanın yöntem ve araçlarını sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yetkin akademik kadrosu, özenli ve güncel müfredatı ile hazırlanan güçlü programlarımız geleceğin mimar, tasarımcı ve sanatçı adaylarını beklemektedir.

​Prof. Dr. Hasan OCAK

​Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ​Dekanı