KALİTE KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah GÜMÜŞ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ERGÜL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mihriban MEMMEDALİYEV

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sıddık TURAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÖZEN

Üye

Gamze KIRVAÇ

Üye

Arif GÖLÇEK

Üye