Güzel Sanatlar Fakültesi

Loading
Daha Fazla Yükle
Loading
Daha Fazla Yükle
Loading
Daha Fazla Yükle

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 14.11.2011 tarihinde 2011/2471 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.ÖYP kapsamında Üniversitemize atanan Araştırma Görevlileri ilgili üniversitelerden eğitimlerini almak üzere görevlendirmişlerdir. En kısa sürede çağdaş anlayış ekseninde bir eğitim programını benimsemiş olan Fakültemiz, öğrencilerinin üretken ve yaratıcı güçlerini arttırmak için, bir yandan uygulamalı derslerle displinli bir gözlem yoluyla nesneler arasında ilişkileri yorumlama, kavram yaratma, ifade etme aracını seçme becerilerini geliştirmeyi,diğer yandan kuramsal derslerle entelektüel seviyesini yükselterek ülkemizin ihtiyacı olan sanatçı bireyleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir