Tarihçe

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 14.11.2011 tarihinde 2011/2471 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Şu an fakültemizde aktif şekilde çalışan 1 Profesör, 7 Dr. Öğr Üyesi,2 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. En kısa sürede çağdaş anlayış ekseninde bir eğitim programını benimsemiş olan Fakültemiz, öğrencilerinin üretken ve yaratıcı güçlerini arttırmak için, bir yandan uygulamalı derslerle displinli bir gözlem yoluyla nesneler arasında ilişkileri yorumlama, kavram yaratma, ifade etme aracını seçme becerilerini geliştirmeyi,diğer yandan kuramsal derslerle entelektüel seviyesini yükselterek ülkemizin ihtiyacı olan sanatçı bireyleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir