Hakkında

Resim Bölümü 4 yıllık eğitim sürecinde; Plastik Sanatlar alanında icra yetisine sahip resim alanında plastik yeterliliğe sahip çağdaş sanat ve uygulamalarında uzman sanatçılar yetiştirmektedir. Programın ilk iki yılı, temel sanat yeterlilikleri ve sanat tarihi , estetik gibi kuramsal temellerden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllar ise ağırlıklı olarak çağdaş sanat ve günümüz resim sanatının gereklerine uygun i konulara ayrılmış bulunmaktadır. Program kapsamında teorik ile uygulama ve atölye çalışmaları gibi pratik konular yer almaktadır. Ancak bunların haricinde, dönemlerde imkanlar dahilinde seçmeli dersler ile, öğrencilerin farklı yakın alanlara ve ilgi duydukları konulara odaklanmalarına izin vermektedir. 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Resim Bölümü Alanında Uzman Sanatçı" derecesi alırlar.

2020/21 Eğitim Öğretim yılında 50aktif öğrenci ile faaliyetlerine devam etmektedir.