Misyon & Vizyon

Misyonumuz, Iğdır Üniversitesi’nin bilim ve sanatta öncü üniversite vizyonu ile özdeş, nitelikli ve sürekli geliştirilen eğitim planlaması doğrultusunda, müzik bilim alanlarında yaratıcı, yenilikçi, toplumla ve sektörle tümleşik bir hedefle müzik entelektüelleri yetiştirmek; yetiştirdiği bireylerle bölüm kalitesi etki alanını ulusal ve uluslararası düzeyde genişletmektir.

Vizyonumuz, Atatürk ilkeleri ışığında, çağdaş, tüm farklılıklara saygı duyarak kültürlere eşit mesafede yaklaşabilen, sanatsal duyarlılık aracılığıyla insanlığın ortak sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmektir. Müzik Bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası müzik tarihinden ve kültüründen haberdar olan, müzik kültürünü derleyebilen, arşivleyebilen, analiz edebilen, anlayabilen müzik bilimcileri yetiştirmektir.