Iğdır Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri Bölümü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde 3 Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ile akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Eğitim öğretim programlarına dair hazırlıklar ve bölüm gereksinimleri tamamlanmıştır. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında öğrenci alımına dair işlemler gerçekleştirilmektedir. 

Müzik Bilimleri Bölümü, ülkemizin ihtiyaç duyduğu Müzik Bilimi Uzmanlarını yetiştirmeyi hedefler. Müziğin sanatsal ve kültürel olgu olarak incelenmesinde gerekli olan yöntem ve tekniklerin öğretilmesini ve konuyla ilgili kültürel birikimi sağlar. Kendine has içerikleriyle yapılan Özel Yetenek Sınavları sonrası 4 yıllık Türkçe eğitim-öğretim veren bölümümüz, Bologna Öğretim Programı çerçevesinde düzenlenmiş ve 4 yıllık süreye dağıtılmış çeşitli derslere sahiptir. Mezuniyet için, zorunlu ve seçmeli olmak üzere tüm derslerin AKTS toplamının en az 240 olması gerekir.

Müzik Bilimleri Bölümü lisans programı mezunları, müzikolog olurlar. Yazılı ve görsel medyada müzik yazarlığı, müzik eleştirmenliği, program yapımcılığı, yerel yönetimlere ya da kültür bakanlıklarına bağlı birimlerde müzikle ilgili görevlendirmeler, kamusal ve özel kurumlarda sanat danışmanlığı, müzik eğitmenliği, folklor ve etnomüzikoloji araştırmacılığı gibi alanlarda uzmanlaşırlar. Ayrıca Müzik Bilimleri alanında öğrenim görenler, kendi özel ilgi ve yönelimleri doğrultusunda uzmanlıklarını geliştirerek Müzik yapımcısı, Ses Tasarımcısı, Aranjör, Stüdyo Müzisyenliği vb. sesin endüstriyel olarak işlendiği alanlarda görev yapabilecekleri gibi; Müzik Sosyolojisi, Müzik Felsefesi, Kültürel Müzikoloji, Arkeomüzikoloji vb. alanlarda entelektüel anlamda yükselerek, akademik görev yapabilme imkanına ulaşacaklardır.