Misyon & Vizyon

VİZYON VE MİSYON

İç Mimarlık Bölümü Vizyonu, 21. Yüzyılda, çağdaş bir toplumun gerektirdiği özellikte, özgün yaratıcı eserler üretebilen sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmenin yanı sıra, nitelikli yayınlar, projeler ve sanatsal etkinliklerle toplumsal yaşamda sanatsal ve yaratıcı değerlerin çoğalmasına katkıda bulunan, çağın gerekleri doğrultusunda kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, mezunlarıyla örnek gösterilen, mensubu olmaktan gurur duyulan bir Anasanat Dalı olmaktır. 


İç Mimarlık Bölümü  Misyonu, yaratıcı yetenekleri üst seviyede verime kavuşturabilen, ülkemizi ve üniversitemizi uluslararası düzeyde başarı ile temsil edebilecek, Atatürk İlke ve Devrimleri`nin aydınlığını benimsemiş, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, duyarlı, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerisi gelişmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı ve seçkin sanatçılar yetiştirmektir. 

Anabilim Dalının Mezunlarının Çalışma Alanları, İç Mimarlık Bölümü münden  mezun olan öğrenciler serbest sanatçı olarak çalışabilecekleri gibi, endüstriyel üretimin gerektirdiği çeşitli tasarım ve üretim sahalarında, müze ve galerilerde çok farklı konumlarda görev alabilirler.